ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก Moderna Gen.1

สำหรับรอบ ต่อไป (โดยคาดว่าจะเข้ามาช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565)

เนื่องด้วยขณะนี้ มีผู้บริการโทรเข้ามาสอบถามเรื่องวัคซีน Moderna เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการเพื่อความสะดวกของท่าน ท่านสามารถสอบถามผ่านทาง Line Official (@intrarathospital) ของโรงพยาบาล ทางเจ้าหน้าที่จะรีบตอบคำถามของท่าน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ท่าน
3,300 บาท ต่อ 1 ท่าน
*


โอนจองผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี 092-3-91895-7
ชื่อบัญชี. บ.โรงพยาบาลอินทรารัตน์ จำกัด
 
หมายเหตุ  รัฐบาลได้มีการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด 19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

หมายเหตุ

  • คาดว่าจะเข้ามาช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565
  • ราคาวัคซีนสุทธิ 3,300 บาท ต่อ วัคซีน 2 เข็ม ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ยกเว้นในกรณีที่มีการตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจสุขภาพก่อนฉีด หรือ พบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ในกรณีที่ชำระค่าวัคซีนทั้งหมดแล้ว แต่ไม่สามารถฉีดวัคซีนทางเลือกนี้ได้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับวัคซีนแทน เช่น ท่านได้รับวัคซีนหลักจากภาครัฐครบ 2 เข็มแล้ว ต้องการฉีดกระตุ้นภูมิเพียง 1 เข็ม สิทธิ์ที่เหลือ 1 เข็ม สามารถโอนให้ผู้อื่นฉีดแทนได้
  • ลำดับการฉีดวัคซีน จะเป็นไปตามลำดับการชำระเงินจองวัคซีนทางโรงพยาบาลจะแจ้งนัดหมายวันและเวลาให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง หลังได้รับการจัดสรรวัคซีน
  • หลังชำระเงินและแนบสลิปโอนเงินมายังโรงพยาบาลแล้ว ท่านจะได้รับหลักฐานการจองผ่าน e -mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายใน 7 วันทำการ(ไม่นับ วันเสาร์ ,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ในกรณีที่ท่านชำระเงินจองและต้องการยกเลิกหรือไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ เนื่องจากโรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจองวัคซีนให้ท่าน
  • ในกรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนน้อยกว่าที่จองไป ทางโรงพยาบาลจะทำการคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน ภายในเวลา 15 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  •