โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน

26/03/2567 09:46:48 | Views: 760

โรคบาดทะยัก  เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อที่มีอยู่ตามสิ่งแวดล้อม พิษของเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล ทำให้มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ชักกระตุก หายใจลำบากจนเสียชีวิตได้ โรคบาดทะยักพบได้ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มักพบในผู้ที่มีบาดแผลจากอุบัติเหตุ

โรคคอตีบ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทำให้ลำคออักเสบรุนแรง เกิดเป็นพังผืดอุดกั้นทางเดินหายใจ นอกจากนี้ การติดเชื้อยังอาจทำให้หัวใจวาย ติดต่อได้ง่ายโดยเชื้อแพร่มาจากลำคอของผู้ที่เป็นพาหะโดยการไอ จาม และพูดคุยกัน 

โรคไอกรน
 เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ ทำให้มีอาการไอมาก ไอเป็นชุดๆ และนาน ในเด็กอาจมีอาการหยุดหายใจ ชัก ปัจจุบันโรคนี้ พบได้ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกอายุรกรรม ชั้น G
เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
โทร. 02-481-5555 ต่อ 1700