หน้าแรก ศูนย์รักษา แผนก หู คอ จมูก (Ear&Throat Clinic)
แผนก หู คอ จมูก (Ear&Throat Clinic)

แผนก หู คอ จมูก (Ear&Throat Clinic)

          แผนก หู คอ จมูก โรงพยาบาลอินทรารัตน์ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยทางด้าน หู คอ จมูก ทั้งการรักษาทั่วไปและรักษาแบบผ่าตัด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยแพมย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวมอย่างถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

บริการทางการแพทย์

 • ตรวจและรักษา โรคหู คอ จมูก ทั่วไป เช่น โรคไซนัส ทอนซิลอักเสบ และภูมิแพ้บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้น ฯลฯ
 • ตรวจรักษาเสียงแหบ เสียงเปลี่ยน
 • ตรวจการทำงานของระบบหูชั้นกลาง เพื่อวิเคราะห์อาการหูอื้อหรือสูญเสียการได้ยิน
 • ตรวจภายในของช่องจมูกและปาก
 • การผ่าตัดโพรงจมูกด้วยกล้อง
 • การตรวจหูชั้นในและระบบประสาท
 • การตรวจและรักษาภาวะนอนกรน

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 • Fiberscope เครื่องมือสำหรับส่องโพรงภายใน
 • Endoscope เครื่องมือกล้องส่องตรวจ หู คอ จมูก
 • Microscope เครื่องมือกล้องจุลทรรศ์ผ่าตัด หู คอ จมูก
 • Otoscope Mobile เครื่องมือชุดตรวจ หู ตา  คอ จมูก

แพทย์เฉพาะทาง

นพ.ประภาส ธีระกุล
Prapas Teerakul , M.D.


แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา OTOLARYNGOLOGIST