โรงพยาบาลอินทรารัตน์

โรงพยาบาลของเราได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นระบบรับรองการบริหารงานด้านคุณภาพของโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากล
นอกจากการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานที่จะขอรับการรับรองแล้ว ทางโรงพยาบาลยังมีมาตรฐานในการให้บริการอย่างเอาใจใส่ โดยเราให้ความสำคัญในการบริการอย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา ด้วยหลักวิชาความรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการเต็มที่ ดูแลอย่างเท่าเทียม ในทุกการรักษา ตามหลักมนุษยธรรม เพราะร่างกายของคนเรานั้นเหมือนกัน ไม่ได้แตกต่างไปตามฐานะทางเศรษฐกิจ "คิดถึงสุขภาพ คิดถึงเรา"


แพ็กเกจ
บทความน่ารู้ข่าวสาร