แพ็กเกจ
โรงพยาบาลอินทรารัตน์ ให้เราได้ดูแลคุณ
โรงพยาบาลอินทรารัตน์

ให้เราได้ดูแลคุณ

  • บุคลากรทางการแพทย์

    โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เรายินดีให้บริการทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงคุณภาพ การดูแลรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

  • บริการตลอด 24 ชั่วโมง

    เรามีบุคลากรและอุปกรณ์พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพราะทุกวินาที มีค่า

  • เทคโนโลยีที่ทันสมัย

    เรามีเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

ทีมแพทย์

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เรายินดีให้บริการทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงคุณภาพ การดูแลรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ เรามีทีมแพทย์และพยาบาลคอยบริการ เพื่อสร้างงานการพยาบาลที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ

พญ.อรษา ธีระกุล แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
พญ.ชลัฐกร วีรวรรณ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.ภาคภูมิ ถิรวัฒนกุล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์การผ่าตัดผ่านกล้อง Laparoscopic Surgery
พญ.กนกแก้ว วีรวรรณ แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์ อเมริกันบอร์ดกุมารเวชศาสตร์

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2022-01-22 07:23:58

+8112
[ 2,369,814 ]

ติดเชื้อสะสม

2,264,564
  

หายแล้ว

+7582
[ 2,369,814 ]

รักษาอยู่ใน รพ.

+19
[ 22,019 ]

เสียชีวิต