แพ็กเกจ

ทีมแพทย์

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เรายินดีให้บริการทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงคุณภาพ การดูแลรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ เรามีทีมแพทย์และพยาบาลคอยบริการ เพื่อสร้างงานการพยาบาลที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ

นพ.ปิยะ อัศวบุญญาเดช ศัลยแพทย์กระดูก-ข้อ และออร์โธปิดิกส์
พญ.ปรางวรินทร์ ศาสนเกียรติกุล แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาภาพวินิจฉัยชั้นสูง DIAGNOSTIC RADIOLOGIST AND ADVANCED DIAGNOSTIC BODY IMAGING
นพ.ประภาส ธีระกุล แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ.สาโรช ภัทรเธียรสกุล แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็ก GENERAL PEDIATRICIAN AND PEDIATRIC RHEUMATOLOGIST

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2022-05-22 07:36:24
covid19.ddc.moph.go.th

+4,739

ติดเชื้อสะสม

+7,391

หายป่วยวันนี้

+31

เสียชีวิต