แพ็กเกจ

ทีมแพทย์

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เรายินดีให้บริการทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงคุณภาพ การดูแลรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ เรามีทีมแพทย์และพยาบาลคอยบริการ เพื่อสร้างงานการพยาบาลที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ

นพ.ประภาส ธีระกุล แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ.พิชัย กิตติปัญญาวรคุณ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ INTERNAL MEDICINE GASTROENTEROLOGIST AND HEPATOLOGIST
นพ.ยงยุทธ จงจิรวิศาล แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ INTERNAL MEDICINE / INFECTIOUS DISEASE DOCTOR
พญ.สิริพัฒน์ ปรีชาสนองกิจ แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2022-08-07 11:11:34
covid19.ddc.moph.go.th

+2,250

ติดเชื้อสะสม

+1,939

หายป่วยวันนี้

+35

เสียชีวิต