แพ็กเกจ
โรงพยาบาลอินทรารัตน์ ให้เราได้ดูแลคุณ
โรงพยาบาลอินทรารัตน์

ให้เราได้ดูแลคุณ

  • บุคลากรทางการแพทย์

    โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เรายินดีให้บริการทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงคุณภาพ การดูแลรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

  • บริการตลอด 24 ชั่วโมง

    เรามีบุคลากรและอุปกรณ์พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพราะทุกวินาที มีค่า

  • เทคโนโลยีที่ทันสมัย

    เรามีเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

ทีมแพทย์

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เรายินดีให้บริการทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงคุณภาพ การดูแลรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ เรามีทีมแพทย์และพยาบาลคอยบริการ เพื่อสร้างงานการพยาบาลที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ

พญ.จิตราภา แสนโภชน์ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
นพ.ยงยุทธ จงจิรวิศาล แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
พญ.กานต์วรรณ ใจเกรียงไกร แพทย์เฉพาะทางด้านวิสัญญีวิทยา
นพ.ภาคภูมิ ถิรวัฒนกุล แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์การผ่าตัดผ่านกล้อง Laparoscopic Surgery