แพ็กเกจ
โรงพยาบาลอินทรารัตน์ ให้เราได้ดูแลคุณ
โรงพยาบาลอินทรารัตน์

ให้เราได้ดูแลคุณ

  • บุคลากรทางการแพทย์

    โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เรายินดีให้บริการทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงคุณภาพ การดูแลรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

  • บริการตลอด 24 ชั่วโมง

    เรามีบุคลากรและอุปกรณ์พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพราะทุกวินาที มีค่า

  • เทคโนโลยีที่ทันสมัย

    เรามีเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

ทีมแพทย์

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เรายินดีให้บริการทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงคุณภาพ การดูแลรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ เรามีทีมแพทย์และพยาบาลคอยบริการ เพื่อสร้างงานการพยาบาลที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ

พญ.จิตราภา แสนโภชน์ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ทั่วไประบบทางเดินอาหารและตับ INTERNAL MEDICINE / GASTROENTEROLOGIST AND HEPATOLOGIST
นพ.สาโรช ภัทรเธียรสกุล แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็ก GENERAL PEDIATRICIAN AND PEDIATRIC RHEUMATOLOGIST
พญ.ชลัฐกร วีรวรรณ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.ยงยุทธ จงจิรวิศาล แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ INTERNAL MEDICINE / INFECTIOUS DISEASE DOCTOR