แพ็กเกจ

ทีมแพทย์

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เรายินดีให้บริการทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงคุณภาพ การดูแลรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ เรามีทีมแพทย์และพยาบาลคอยบริการ เพื่อสร้างงานการพยาบาลที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ

พญ.ชลัฐกร วีรวรรณ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.สาโรช ภัทรเธียรสกุล แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็ก GENERAL PEDIATRICIAN AND PEDIATRIC RHEUMATOLOGIST
พญ.ปรางวรินทร์ ศาสนเกียรติกุล แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาภาพวินิจฉัยชั้นสูง DIAGNOSTIC RADIOLOGIST AND ADVANCED DIAGNOSTIC BODY IMAGING
พญ.สิริพัฒน์ ปรีชาสนองกิจ แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2022-07-02 07:24:37
covid19.ddc.moph.go.th

+2,508

ติดเชื้อสะสม

+1,883

หายป่วยวันนี้

+17

เสียชีวิต