โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

28/06/2567 16:22:48 | Views: 876

ป้องกัน ดีกว่าการ รักษา
อาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่ไม่ควรมองข้าม


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-481-5555 ต่อ 2700, 2710

เด็ก : อายุ 6 เดือน ถึงน้อยกว่า 15 ปี แผนกเด็ก
เวลา 8.00-20.00 น. 

ผู้ใหญ่ : อายุ 15 ปี ขึ้นไป แผนกตรวจสุขภาพ
เวลา 7.00-15.00 น. ต่อ 1600 หรือ 1610
แผนกอายุรกรรม 15.00-20.00 น. ต่อ 1700