ทีมแพทย์

นพ.อาทิตย์ ฆารสว่าง
Atid Kansawang, M.D.

อายุรแพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ศรัณยู สุทธิพงศ์เกียรติ์
Sarunyoo Suttipongkeat, M.D.

อายุรแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ / หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด