ทีมแพทย์

นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
WEERASAK CHARASCHAISRI, M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนิติเวชศาสตร์