ทีมแพทย์

นพ.กชกร สถิตย์เสถียร
Kotchakorn stitstein,M.D

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโสต ศอ นาสิก และ ศัลยกรรมตกแต่ง เสริมสร้างใบหน้า

นพ.ประภาส ธีระกุล
Prapas Teerakul , M.D.

แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา