ทีมแพทย์

พญ.สุธรรมา นิ่มสกุล

แพทย์เฉพาะทางด้าน โสต ศอ นาสิก ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

นพ.ประภาส ธีระกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา