ทีมแพทย์

นพ.ประภาส ธีระกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา