ทีมแพทย์

นพ.เทพชัย ธรรมิกสกุล
Theppachai Thammikasakul, M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา