ทีมแพทย์

นพ.ศิรสิทธิ์ เลาห์ทัย

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป General surgery

นพ.ณัฐวุฒิพงศ์ ลีรัตนขจร

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ.ธนกร ขวัญไสวธรรม

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป