ทีมแพทย์

นพ.วิทวัส โอมพรนุวัฒน์
Vittawat Ohmpornnuwat, M.D.

ศัลยแพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง