หน้าแรก ศูนย์รักษา แผนกสูติ-นรีเวช
แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกสูติ-นรีเวช

          ดูแลสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัย การตั้งครรภ์รวมถึงการตรวจหลังคลอดพร้อมการวางแผนครอบครัว โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและมีบุตร ตรวจมะเร็งปากมดลูกประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

บริการทางการแพทย์

  • ตรวจวินิจฉัย รักษาอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับอุ้งเชิงกราน และระบบสืบพันธ์
  • ผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช
  • ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ก่อนตั้งครรภ์และรับฝากครรภ์
  • ให้คำปรึกษาสุขภาพการตั้งครรภ์และอาการแทรกซ้อน จนถึงหลังคลอด
  • ทำคลอด ผ่าตัดคลอด และการดูแลหลังคลอด
  • ให้คำปรึกษาการคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว
  • ตรวจมะเร็งปากมดลูกประจำปี
  • ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

เครื่องมือและเทคโนโลยี

  • การวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

แพทย์เฉพาะทาง

พญ.อรษา ธีระกุล
Orasa Teerakul , M.D.


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST
พญ.สิริพัฒน์ ปรีชาสนองกิจ
Siripat Preechasanongkit, M.D.


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST
นพ.ดิสทัต พฤฒิธาดา
Dissatat Budhithada, M.D.


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST