หน้าแรก ศูนย์รักษา แผนกกุมารเวช
แผนกกุมารเวช

แผนกกุมารเวช

          แผนกกุมารเวชกรรมได้ให้บริการ ตรวจรักษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยในเด็ก การวินิจฉัยโรค การให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ การรับวัคซีนซีนในแต่ละช่วงวัยของเด็ก การรับคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก และการรับเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วยเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น

บริการทางการแพทย์

  • แผนกกุมารเวชกรรม คือ ผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี
  • แผนกเด็กสุขภาพดี คือ เด็กแรกเกิด ถึงอายุ 15 ปีที่มารับบริการพบแพทย์เพื่อรับวัคซีน หรือพบแพทย์เพื่อประเมินพัฒนาและการเจริญเติบโต
  • ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษา

เครื่องมือและเทคโนโลยี

  • แบ่งแยกโซน เด็กป่วยกับเด็กสุขภาพดี
  • สนามเด็กเล่นเพื่อสุขภาพ
  • ห้องตรวจวิเคราะห์อาการ
  • ห้องตรวจพัฒนาการ

แพทย์เฉพาะทาง

พญ.กนกแก้ว วีรวรรณ
Kanokkaew Viravan , M.D.


กุมารแพทย์ทั่วไป อเมริกันบอร์ดกุมารเวชศาสตร์ AMERICAN BOARD OF PEDIATRICS GENERAL PEDIATRITION
นพ.ศรัณย์ ไพบูลย์ศิลป์
SARUN PIBOONSILPA, M.D.


กุมารแพทย์ทั่วไป GENERAL PEDIATRITION