ทีมแพทย์

นพ.ธนาคม สุขเจริญ
Thanakom Sukcharoen, M.D.

แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและแพทย์ด้านสุขภาพเพศชาย