หน้าแรก ศูนย์รักษา คลินิกอายุรกรรม
คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

          เป็นคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาด้านอายุรกรรม ทั่วไป และเฉพาะทางสาขาต่างๆ โดยมีอายุรแพทย์ ทำหน้าที่เป็นแพทย์ประจำตัว และที่ปรึกษาทางสุขภาพให้กับผู้ป่วย ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของทีมอายุรแพทย์ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือดสูง, โรคไต, โรคหัวใจ โรคติดเชื้อ โรคทางเดินอาหาร และตับ ฯลฯ

          ซึ่งอายุรแพทย์ เป็นผู้สามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มาด้วยอาการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และมีทีมแพทย์เฉพาะทางให้ปรึกษาโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัญหาหลายอย่างในคนเดียวกัน หรือผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาโรค การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักอยู่ในภาวะวิกฤต หรือมีความเสี่ยง จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โรงพยาบาลมีบริการหอผู้ป่วยวิกฤตที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยครบครัน

 

คลินิกอายุรกรรมโรงพยาบาลอินทรารัตน์

          เราให้บริการตรวจ เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และให้การดูแลสุขภาพในทุกอวัยวะของร่างกาย โดยอายุรแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในการรักษา

 • ไขมันในเลือดสูง
 • ความดันโลหิตสูง
 • เบาหวาน
 • อ่อนเพลีย
 • โรคต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน, ธัยรอยด์
 • อาการปวดศีรษะ ไมเกรน เวียนศีรษะ
 • เครียด นอนไม่หลับ
 • มือเท้าบวม
 • อาการผิดปกติที่ต้องได้รับการสืบค้น เช่น การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก, การรับรู้สติ
 • โรคติดเชื้อที่พบบ่อย เช่น ติดเชื้อทางเดินหายใจ, ทางเดินปัสสาวะ, ทางเดินอาหาร, โรคไข้เลือดออก, วัณโรค เป็นต้น
 • แนะนำด้านภูมิคุ้มกันโรค และวัคซีนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ
 • ฉีดยา

บริการต่างๆ


แพทย์เฉพาะทาง

พญ.ศิริพร หลีหเจริญกุล
Siriporn Leehacharoenkul, M.D.


อายุรแพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคไต INTERNAL MEDICINE / NEPHROLOGIST
พญ.กฤติมา อัศววีระเดช
Krittima Asavaveeradech, M.D.


อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท INTERNAL MEDICINE / NEUROLOGIST
นพ.พิชัย กิตติปัญญาวรคุณ
Pichai Kittipanyaworakul, M.D.


อายุรแพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับ INTERNAL MEDICINE / GASTROENTEROLOGIST AND HEPATOLOGIST
นพ.ปุลวัชร การัมย์
PUNLAWAT KARAM, M.D.


อายุรแพทย์ทั่วไปและอายุรแพทย์ทางตจวิทยา (ผิวหนัง) INTERNAL MEDICINE AND DERMATOLOGIST
พญ.อัญญรัตน์ วิชญวรรณกุล
Anyarat Vichayawannakul, M.D.


อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม INTERNAL MEDICINE / ENDOCRINOLOGIST AND METABOLISM
พญ.อาตีนา เอชเอ
Atina ha,M.D.


อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท INTERNAL MEDICINE / NEUROLOGIST
พญ.กชณัช ฤทธิ์เรืองเดช
Kodchanut Litleaungdej, M.D.


อายุรแพทย์ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา INTERNAL MEDICINE / HEMATOLOGIST