ทีมแพทย์

พญ.กานต์วรรณ ใจเกรียงไกร

แพทย์เฉพาะทางด้านวิสัญญีวิทยา