ทีมแพทย์

พญ.ปรางวรินทร์ ศาสนเกียรติกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาภาพวินิจฉัยชั้นสูง DIAGNOSTIC RADIOLOGIST AND ADVANCED DIAGNOSTIC BODY IMAGING

พญ.สุพรรณิกา มาแตง

แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัย-เอกซเรย์