ทีมแพทย์

พญ.ปรางวรินทร์ ศาสนเกียรติกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

พญ.สุพรรณิกา มาแตง

แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัย-เอกซเรย์