ทีมแพทย์

พญ.ปรางวรินทร์ ศาสนเกียรติกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาภาพวินิจฉัยชั้นสูง DIAGNOSTIC RADIOLOGIST AND ADVANCED DIAGNOSTIC BODY IMAGING