พญ.ศิริพร หลีหเจริญกุล

พญ.ศิริพร หลีหเจริญกุล

ตารางออกตรวจ

  • พุธ 08:00 - 14:00
  • พฤหัสบดี08:00 - 20:00
  • ศุกร์08:00 - 20:00
  • เสาร์08:00 - 16:00
  • -----------------------------------
  • Wednesday 8 AM – 2 PM
  • Thursday 8 AM – 8 PM
  • Friday 8 AM – 8 PM
  • Saturday 8 AM – 4 PM

พญ.ศิริพร หลีหเจริญกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคไต INTERNAL MEDICINE / NEPHROLOGIST

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)
   
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  (Thai Board of Internal Medicine, Prince of Songkla University)
  | วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคไต โรงพยาบาลราชวิถี (Sub-board  / Fellowship in Nephrology  at Rajavithi Hospital)

ประวัติการทำงาน  (Experiences)

  | อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน (Nephrologist at Bangkok Hospital Huahin )
   
ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | อายุรแพทย์ทั่วไปและเชี่ยวชาญทางโรคไต โรงพยาบาลอินทรารัตน์
 (Internal Medicine & Nephrologist at Intrarat Hospital)