พญ.สิริพัฒน์ ปรีชาสนองกิจ

พญ.สิริพัฒน์  ปรีชาสนองกิจ

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 08:00 - 17:00
 • อังคาร 08:00 - 17:00
 • พุธ 08:00 - 17:00
 • พฤหัสบดี08:00 - 17:00
 • ศุกร์08:00 - 12:00
 • เสาร์08:00 - 17:00
 • -----------------------------------
 • Monday 8 AM – 5PM
 • Tuesday 8 AM – 5 PM
 • Wednesday 8 AM – 5 PM
 • Thursday 8 AM – 5 PM
 • Friday 8 AM – 12 PM
 • Saturday 8 AM – 5 PM

พญ.สิริพัฒน์ ปรีชาสนองกิจ

แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  (Mahidol University)
   
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรสูติ-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  (Thai Board in Obstetrics and Gynecology, Ramathibodi Hospital,Mahidol  University)
   
ประวัติการทำงาน  (Experiences)
  | สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ (Obstetrician at Samitivej Srinakarin Hospital)
 

| สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช (Obstetrician at Sichon Hospital)

ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลอินทรารัตน์
 (Obstetrician and Gynecologist at Intrarat Hospital)