พญ.สิริพัฒน์ ปรีชาสนองกิจ

พญ.สิริพัฒน์  ปรีชาสนองกิจ

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09:00 - 17:00
 • อังคาร09:00 - 17:00
 • พุธ09:00 - 17:00
 • พฤหัสบดี09:00 - 17:00
 • เสาร์09:00 - 17:00
 • -----------------------------------
 • Monday 9 AM – 5PM
 • Tuesday 9 AM – 5PM
 • Wednesday9 AM – 5PM
 • Thursday 9 AM – 5PM
 • Saturday 9 AM – 5PM
*หมายเหตุ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ- นรีเวชกรรม โทร 02-481-5555 ต่อ 2800

พญ.สิริพัฒน์ ปรีชาสนองกิจ
Siripat Preechasanongkit, M.D.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  (Mahidol University)
   
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรสูติ-นรีเวชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  (Thai Board in Obstetrics and Gynecology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University)
   
ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลอินทรารัตน์
 (OBSTETRICIAN AND GYNECOLOGIST AT INTRARAT HOSPITAL)