โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี ปอดอักเสบ

09/04/2567 09:01:37 | Views: 861

เพราะห่วงใย...จึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ด้วยวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

โรคไอพีดี (IPD) = Invasive Pneumococcal  disease  เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสที่รุนแรง ติดต่อโดยทางการหายใจเอาเชื้อที่อยู่ในอากาศ ซึ่งมาจากผู้ป่วยที่ไอ  จาม  เป็นสาเหตุที่สำคัญของการติดเชื้อปอดอักเสบ  ไซนัสอักเสบ  เยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อในกระแสโลหิต หูชั้นกลางอักเสบ  และเป็นเชื้อที่อาจมาแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส (เข่น ไข้หวัดใหญ่ หรือCOVID-19)  ทำให้ผู้ป่วยอาการหนัก และ/หรือเสียชีวิตได้  ทั้งนี้พบอัตราการติดเชื้อชนิดรุนแรง เพิ่มสูงขึ้นในผู้ที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป  ผู้ป่วยตัดม้าม ผู้ป่วยตับวาย หรือไตวาย ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือกำลังได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

คำแนะนำวัคซีนนิวโมคอคคัส (ไอพีดี) 
แนะนำให้ฉีดในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค ดังนี้

  1. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป
  2. เด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี
  3. ผู้ที่มีอายุ 2-65 ปี ที่มีภาวะ ดังนี้
  • ผู้ที่ได้รับการตัดม้าม
  • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น หัวใจวายเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตวาย โรคตับแข็ง เบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ดี  หอบหืด
  • ผู้ปวยที่มีการรั่วซึมของน้ำไขสันหลัง
  • ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือยาสเตียรอยด์ขนาดสูง ติดเชื้อเอชไอวี เปลี่ยนถ่ายอวัยวะและปลูกถ่ายไขกระดูก
  1. ผู้ที่อาศัยอยู่กับคนที่สูบบุหรี่ หรือได้รับควันบุหรี่ปริมาณมาก

วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส (ไอพีดี) แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่

  1. วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิดคอนจูเกต (PCV-13)

ในเด็ก
- กรณีเริ่มฉีดเข็มแรกที่อายุ 2-6 เดือน : ฉีด 4 เข็ม (2,4,6,12-15 เดือน) 
- 7 เดือน - < 1 ปี : ฉีด 3 เข็ม : เข็มที่ 1 และ 2 ห่างกัน 2 เดือน + กระตุ้น 1 เข็ม อายุ 12-15 เดือน 
- 1 ปี - < 2 ปี : 2 เข็ม (ห่างกัน 2 เดือน) 
- 2 ปี ขึ้นไปและผู้ใหญ่ : 1 เข็ม

***สำหรับอายุ 2 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ แนะนำให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเพียง 1 ครั้ง ยังไม่มีคำแนะนำเกี่ยวกับการให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอมจูเกตเข็มกระตุ้น ยกเว้นผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายอวัยวะและปลูกถ่ายไขกระดูก

  1. วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิดโพลีแซคคาไรด์ (PPV-23)

แนะนำให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเพียง 1 ครั้ง   แต่หากฉีดวัคซีนเข็มแรกก่อนอายุ 65 ปี หรือในผู้ที่ไม่มีม้าม แนะนำฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิดโพลีแซคคาไรด์ซ้ำอีก 1 ครั้ง หลังฉีดวัคซีนเข็มแรก 5 ปี

***  ควรฉีด  PCV-13 ก่อนฉีด PPV-23 (ห่างกันอย่างน้อย 2 เดือน – 12 เดือน หรือจะรอฉีด PPV – 23  เมื่ออายุ 65 ปี ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง)  เพื่อให้เกิดภูมิต้านทานที่สูงกว่าฉีดสลับกัน

***  PCV-13  สามารถครอบคลุมเชื้อที่ดื้อยา  เช่น  สายพันธุ์ 19A ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกอายุรกรรม ชั้น G
โทร. 02-481-5555 ต่อ 1700
เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

 


กดสั่งซื้อแพ็กเกจ

1. วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี ปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (1 เข็ม)
ราคา 3,300

2. วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี ปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ (1 เข็ม)
ราคา 1,900แพ็กเกจอื่นๆ