โปรแกรมปรับรูปหน้าด้วยโบฯ

12/02/2567 13:38:17 | Views: 2,891ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
 เงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ รพ.กำหนด
**บางหัตถการผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
***(ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)
 
สอบถามรายละเอียดและนัดหมาย
02-481-5555 ต่อ 2400 ศูนย์ผิวหนัง เวลา 09.00-17.00 น.