ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY

17/04/2567 16:12:12 | Views: 262

นิ่วที่ในถุงน้ำดี เกิดจากการตกผลึกของหินปูน (แคลเซียม) คอเลสเตอรอล และบิลิรูบิน (สารเคมีชนิดหนึ่งที่ให้สีเหลืองออกน้ำตาล เกิดจากการแตกตัวหรือการตายของเซลล์เม็ดเลือดแดงในหลอดเลือด) ที่มีอยู่ในน้ำดี ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการตกผลึกของสารเหล่านี้ เชื่อว่าเกิดจากการติดเชื้อของทางเดินน้ำดี และความไม่สมดุลของส่วนประกอบคอเลสเตอรอลและบิลิรูบินในน้ำดี  การตกผลึกของสารเหล่านี้อาจทำให้เกิดเป็นก้อนนิ่วเพียงก้อนเดียว หรือก้อนเล็กๆ หลายๆ ก้อน

นิ่วในถุงน้ำดี...ใครบ้างที่เสี่ยง ?

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
  • พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 1-2 เท่า
  • ผู้หญิงที่มีบุตรแล้ว
  • ผู้ที่มีระดับคลอเรสเตอรอลสูง
  • ผู้ที่เป็นเบาหวาน, ธาลัสซีเมีย, โลหิตจาง

เงื่อนไขที่ครอบคลุม มีดังนี้
- รวมค่าแพทย์ผู้ทำผ่าตัด , ค่าวิสัญญีแพทย์
- ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (Standard Single Room) โดยรวมค่าอาหารที่ระบุในแพ็กเกจ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
- ค่าเครื่องมือแพทย์และค่าใช้จ่ายในการใช้กล้องในการผ่าตัดของห้องผ่าตัด
- ค่าเวชภัณฑ์และค่าเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนการผ่าตัดได้แก่ CBC , UA , Liver Profile
- ค่าส่งชิ้นเนื้อตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Pathology)
- ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
- ค่าตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
- ค่ายากลับบ้าน รวมถึงการติดตามดูแลแผลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งตัดไหม (ในกรณีแผลผ่าตัดไม่ มีภาวะแทรกซ้อน)

ไม่ครอบคลุมรายการดังต่อไปนี้
 - ค่าปรึกษาแพทย์ท่านอื่น อาทิ เช่น อายุรแพทย์ก่อนทำการผ่าตัด
- ค่ายาที่เกี่ยวข้องกับโรคอื่น อาทิเช่น โรคเบาหวาน , โรคความดันโลหิต
- การนอนพักฟื้นเกินจากจำนวนวันที่โรงพยาบาลกำหนด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินในอัตราปกติ
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
- โรคถุงน้ำดีอักเสบแบบเฉียบพลัน
- การผ่าตัดเพื่อลดพังผืด
- การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบเปิด

หมายเหตุ

- แต่อย่างไรก็ตามในการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยการเจาะส่องผ่านกล้อง จะสามารถเข้าในแพคเก็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศัลยแพทย์เจ้าของไข้เท่านั้นซึ่งแพคเก็จนี้จะไม่ครอบคลุมภาวะแทรกซ้อนหรือการผ่าตัดบางชนิด อาทิ โรคถุงน้ำดีอักเสบแบบเฉียบพลัน การผ่าตัดเพื่อเลาะพังผืด การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบเปิดหน้าท้อง มีการใส่สาย Drain เพื่อระบายของเสีย มีการติดเชื้อรุนแรงเป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกศัลยกรรม
โทร 02 481 5555 ต่อ 1300