โปรแกรมทรีทเม้นต์หน้าใส Profacial Treatment

12/02/2567 13:43:25 | Views: 1,490

  เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. โปรแกรม Profacial Treatment รวมค่าบริการและค่าเวชภัณฑ์ (แต่ไม่รวมค่าแพทย์)
 2. ก่อนเข้ารับบริการกรุณาทำการนัดหมายเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 3. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มเติมตามจริง
 4. กรณีชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนเงินสด ส่วนลด บริการอื่นได้
 5. กรณีซื้อโปรแกรมราคาเหมา 1-3 ครั้ง เข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
 6. กรณีซื้อโปรแกรมราคาเหมา 5 ครั้ง โปรแกรมมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่เข้ารับบริการครั้งแรก ระยะเวลาส่งเสริมการขาย วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567

  ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
   เงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ รพ.กำหนด
   
  สอบถามรายละเอียดและนัดหมาย
  02-481-5555 ต่อ 2400 ศูนย์ผิวหนัง เวลา 09.00-17.00 น.

กดสั่งซื้อแพ็กเกจ

1. โปรแกรมทรีทเม้นต์หน้าใส Standard (1)
ราคา 1,500

2. โปรแกรมทรีทเม้นต์หน้าใส Standard (5)
ราคา 6,000

3. โปรแกรมทรีทเม้นต์หน้าใส Intermediate (1)
ราคา 2,500

4. โปรแกรมทรีทเม้นต์หน้าใส (5)
ราคา 10,000

5. โปรแกรมทรีทเม้นต์หน้าใส Intensive (1)
ราคา 3,500

6. โปรแกรมทรีทเม้นต์หน้าใส Intensive (5)
ราคา 14,000แพ็กเกจอื่นๆ