โปรแกรมตรวจ RT-PCR COVID-19 (DRIVE THRU)

18/01/2567 15:20:22 | Views: 1,998
เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ Drive Thru ด้วยวิธี RT-PCR => 
ตรวจแบบ Drive Thru 
- ราคา 2,200 บาท
- เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
- กรณีต้องการใบรับรองแพทย์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 300 ฿
- กรณีต้องการใบ Fit-To-Fly จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 500 ฿
(กรุณาสอบถามสายการบินต้องทำ test ก่อนเวลาขึ้นเครื่องกี่ชั่วโมง)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
02 481 5555 ต่อ 0  (Call Center)
02 481 5555 ต่อ 1100 (แผนกฉุกเฉิน)