โปรแกรมตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score)

31/05/2567 15:42:00 | Views: 193

Calcium Score หรือในชื่อเต็ม CT Coronary Calcium Score คือการตรวจหา ‘หินปูนในเส้นเลือดหัวใจ’ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เพื่อสำรวจ ‘ความเสื่อม’ ของเส้นเลือดหัวใจ และประเมิน ‘ความเสี่ยง’ ของการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจ ในอนาคต แม้จะยังไม่มีอาการแสดง

ข้อดีของการตรวจหาหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Calcium Score)
- มีความแม่นยำสูงในการประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จึงช่วยให้เกิดการวางแผนป้องกันหรือรีบรักษาอย่างทันท่วงที

-  ตรวจง่าย ไม่เจ็บ ใช้เวลาน้อย
- ไม่ต้องฉีดสี ได้รับรังสีน้อย ปลอดภัย
-  ราคาไม่สูง