โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Healthy For Life

02/05/2567 10:29:15 | Views: 2,940

กดสั่งซื้อแพ็กเกจ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Healthy For Life Basic (ชาย)
ราคา 1,500

2. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Healthy For Life Basic (หญิง)
ราคา 1,500

3. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Healthy For Life Silver (ชาย)
ราคา 2,500

4. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Healthy For Life Silver (หญิง)
ราคา 2,500

5. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Healthy For Life Gold (ชาย)
ราคา 4,500

6. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Healthy For Life Gold (หญิง)
ราคา 4,500

7. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Healthy For Life Platinum (ชาย)
ราคา 9,900

8. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Healthy For Platinum (หญิง)
ราคา 9,900

9. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Healthy For Life Ultimate (ชาย)
ราคา 19,000

10. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Healthy For Life Ultimate (หญิง)
ราคา 19,000แพ็กเกจอื่นๆ