โปรมแกรมส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (CYSTOSCOPY)

03/01/2567 10:53:04 | Views: 1,611การส่องกล้องตรวจทางเดินปัสสาวะเป็นหัตถการ
เพื่อตรวจเยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นเนื้อเยื่อที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะ ในการวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะได้ 


รายละเอียดของแพ็กเกจที่ ครอบคลุม

 • ค่าห้องทำหัตถการ 30 นาที (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม)
 • ค่าอุปกรณ์ทางแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการทำหัตถการ
 • ค่ายาจำเป็นขณะที่ใช้ในการทำหัตถการ ค่าศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินปัสสาวะ

รายละเอียดของแพ็กเกจที่ ไม่ครอบคลุม

 1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์เพื่อการวินิจฉัยในครั้งแรก และค่าตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น โรคประจำตัวผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทาง หรือโรคแทรกซ้อนระหว่างหรือหลังผ่าตัดที่เกิดขึ้นจากตัวคนไข้เอง
 2. ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม เช่น การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 3. ค่าห้องพักในกรณีผู้ป่วยในและค่าใช้จ่ายสำหรับการนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 4. ค่าพักฟื้นสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนัก หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์ อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
 5. ค่ารักษาหรือให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 6. ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
 7. ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมหรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรมค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธิ์ราคาดังกล่าวสำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการปฎิเสธไม่ต้องการตรวจรักษาเพิ่มเติม หรือปฎิเสธการทำหัตถการที่ระบุในแพ็กเกจ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ แนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ณ แผนกศัลยกรรม ชั้น G
  เปิดให้บริการทุกวันทำการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น. เบอร์ 02-481-5555 ต่อ 1300