โปรแกรมปรับรูปหน้าด้วยเครื่อง Ulthera

12/02/2567 13:26:38 | Views: 4,078

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนเงินสด ส่วนลด บริการอื่นได้
3. ระยะเวลาส่งเสริมการขายโปรโมชั่น วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
4. กรณีโปรแกรม Ulthera 300-500 Line กำหนดระยะเวลาเข้ารับบริการภายใน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ
5. กรณีโปรแกรม Ulthera 700-1,000 Line ไม่มีวันหมดอายุ

รีบเลยตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
 
 
สอบถามรายละเอียดและนัดหมาย
02-481-5555 ต่อ 2400 ศูนย์ผิวหนัง เวลา 09.00-17.00 น.