โปรแกรมตรวจ คัดกรองมะเร็งปอด Low-Dose CT (LDCT)

28/06/2567 13:34:34 | Views: 965

 • คัดกรอง ก้อนเนื้อขนาดเล็กที่ x-Ray ตรวจไม่พบ
 • ตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่ ลุกลามเข้าไปทำลายเนื้อปอดได้ตั้งแต่ระยะแรก
 • แสดงผล โครงสร้างของปอดตั้งแต่ เนื้อปอด ถุงลม เยื่อหุ้มปอด
 • ผลกระทบจากมลพิษร้ายทำลายปอด เช่น ฝุ่น PM 2.5
 • แสดงผล ในรูปแบบ 3 มิติ
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  02-481-5555 ต่อ 1700 แผนกอายุรกรรม
  เวลาเปิดทำการ 8.00 - 20.00 น.

  02 481 5555 ต่อ 1600 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น G
  ทุกวัน เวลา 08.00 - 15.00 น.