โปรแกรมส่องกล้องตรวจโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่

05/01/2567 11:06:08 | Views: 5,933

สัญญาณอันตรายที่ควรรู้..มะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ !!
     เกิดจากการที่มีเซลล์มะเร็งก่อตัวในเยื่อบุกระเพาะอาหาร ซึ่งเซลล์นี้อาจเจริญเติบโตจนกลายเป็นเนื้อร้าย และอาจแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้ โดยมะเร็งกระเพาะอาหารอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การสูบบุหรี่ การติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร การรับประทานอาหารบางชนิด และมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง รู้แบบนี้อย่าปล่อยไว้นาน รีบเข้ามาปรึกษาแพทย์กันนะคะ