โปรแกรมฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่า Hyaluronic acid knee injection (viscosupplementation knee injection)

05/01/2567 10:47:05 | Views: 4,115


การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่านั้นเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ช่วยรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ! 

     ในกรณีที่รับประทานยาหรือทำกายภาพบำบัดแล้วอาการไม่ดีขึ้น ถือเป็นวิวัฒนาการการรักษาชนิดใหม่ของข้อเข่าเสื่อม ด้วยการฉีดสารที่มีโมเลกุล มีความหนักและมีความหนืดใกล้เคียงสารน้ำหล่อลื่นในเข่าเข้าไปเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในเข่าที่เสื่อม เพราะในข้อที่เสื่อมนั้นน้ำเลี้ยงข้อเข่ามักจะเสื่อมสภาพด้วย   

- การเข้ารับการฉีดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
- ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บตามราคาแพ็กเกจหากท่านฉีดไม่ครบตามโปรแกรมและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือตรวจรายการอื่นทดแทนได้
- ผู้รับบริการไม่สามารถนำยาออกไปฉีดนอกโรงพยาบาลอินทรารัตน์ได้
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดอื่นๆ ได้
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โทร. 0 2481 5555 ต่อ 1200