โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็ง

02/05/2567 15:30:43 | Views: 3,090
หมายเหตุ

  • โปรแกรมดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
  • กรณีพบความผิดปกติแพทย์วินิจฉัยเพิ่มเติม รพ. คิดค่าบริการเพิ่มเติมตามจริง
  • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
  • เข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ (คัดกรองมะเร็ง)

  • งดอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่วงบน
  • ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
  • ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์หรือการตรวจ Mammogram
  • การตรวจภายในสตรี หรือตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนวันสุดท้าย อย่างน้อย 7 วัน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น G โทร. 02-481-5555 ต่อ 1600
เปิดทำการ ทุกวัน เวลา :  07.00 - 15.00 น.