โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

22/01/2567 08:48:49 | Views: 7,916หมายเหตุ : หากท่านมีความสนใจโปรแกรมดังกล่าว สามารถ Walk in เข้ามาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการกดสั่งซื้อแพ็กเกจ

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ P.1
ราคา 5,900

2. โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ P.2
ราคา 5,900

3. โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ P.3
ราคา 7,900

4. โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ P.4
ราคา 9,500แพ็กเกจอื่นๆ