โปรแกรมตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก

03/01/2567 10:30:42 | Views: 2,531

 
วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
เข้ารับบริการได้ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567
หมายเหตุ : รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีตรวจพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม โรงพยาบาลคิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
3. เมื่อลงทะเบียนสั่งซื้อพร้อมชำระเงินแล้ว ไม่สามารถ ยกเลิก เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตรวจได้
4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดกดสั่งซื้อแพ็กเกจ

1. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 2 Parts
ราคา 3,200

2. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 Parts
ราคา 5,000

3. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 2 ข้อเข่า ซ้าย/ขวา
ราคา 5,500

4. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 ข้อเข่า ซ้าย/ขวา
ราคา 6,900แพ็กเกจอื่นๆ