โปรแกรมขูดมดลูก Dilation And Curettage (D&C)

18/01/2567 14:56:18 | Views: 1,327"ขูดมดลูก (Dilatation and curettage) ผู้หญิงทั้งหลายมักจะมีความหวาดกลัว"
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับการขูดมดลูก และนอกจาก นี้ มักจะมีความรู้สึกว่าการขูดมดลูกนั้น จะสร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกายอย่างมาก ลองอ่านบท ความนี้ดูนะคะ อาจทำให้เรารู้สึกว่าการขูดมดลูกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด


รายละเอียดของแพ็กเกจที่ ครอบคลุม

 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม คือ ผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวหรือมีโรคประจำตัวที่สามารถควบคุมได้ โดยแพทย์ผู้ทําการรักษา เห็นสมควรให้ใช้โปรแกรมได้
 • ผู้ที่ไม่สามารถใช้โปรแกรมได้ คือ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการผ่าตัดรังไข่โดยใช้กล้องส่องช่องท้อง ผู้ป่วยที่มี ปัญหาทางการแพทย์หรือมีโรคประจําตัวเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การทํางานของอวัยวะสําคัญล้มเหลวปัญหาทางโรคเลือด
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ค่าห้องผ่าตัดเป็นเวลา 30 นาที พยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัดและทีมผ่าตัด
 • ค่าอุปกรณ์การแพทย์ , ค่ายาวิสัญญี , ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดตามดุลยพินิจของแพทย์ ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ
 • ค่าแพทย์ ได้แก่ ค่าแพทย์ผู้ทําการผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์

รายละเอียดของแพ็กเกจที่ ไม่ครอบคลุม

 1. ค่าใช้จ่ายสําหรับรักษาต่อเนื่องสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัว
 2. ค่าใช้จ่ายที่คลินิกผู้ป่วยนอก หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 3. ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าฉายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ฯลฯ
 4. ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์
 5. ค่ายาและเวชภัณฑ์สําหรับนํากลับบ้าน
 6. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อนและหลังการผ่าตัด เช่น ค่าตรวจเลือด, X-Ray, EKG, ค่าอุปกรณ์ฯลฯ ที่ทีมแพทย์ผู้ทำการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา

หมายเหตุ

 • ขอสงวนสิทธิ์ราคาดังกล่าวสำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการปฎิเสธไม่ต้องการตรวจรักษาเพิ่มเติม หรือปฎิเสธการทำหัตถการที่ระบุในแพ็กเกจ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ แนะนำให้นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ 
  โทร .02-481-5555 ต่อ 2800 
  เปิดให้บริการทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 – 20.00 น.
  และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -17.00 น.