โรงพยาบาลอินทรารัตน์ เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีน Sinopharm

Shape

เนื่องด้วยขณะนี้ มีผู้บริการโทรเข้ามาสอบถามเรื่องวัคซีน เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการเพื่อความสะดวกของท่าน ท่านสามารถสอบถามผ่านทาง Line Official (@intrarathospital) ของโรงพยาบาล ทางเจ้าหน้าที่จะรีบตอบคำถามของท่าน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ท่าน
2,200 บาท ต่อ 1 ท่าน

*


โอนจองผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี 092-3-91895-7
ชื่อบัญชี. บ.โรงพยาบาลอินทรารัตน์ จำกัด
 

หมายเหตุ

  • ราคาวัคซีนสุทธิ 2,200 บาท ต่อ วัคซีน 2 เข็ม ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ยกเว้นในกรณีที่มีการตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจสุขภาพก่อนฉีด หรือ พบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ในกรณีที่ท่านชำระเงินจองและต้องการยกเลิกหรือไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุใด ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ เนื่องจากโรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจองวัคซีนให้ท่าน
  • ในกรณีที่ชำระค่าวัคซีนทั้งหมดแล้ว แต่ไม่สามารถฉีดวัคซีนทางเลือกนี้ได้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับวัคซีนแทน
  • หลังชำระเงินและแนบสลิปโอนเงินมายังโรงพยาบาลแล้ว ท่านจะได้รับหลักฐานการจองผ่าน e -mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายใน 7 วันทำการ(ไม่นับ วันเสาร์ ,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  •