โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพหัวใจ ขณะออกกำลังกาย EST/ECHO

03/01/2567 10:55:06 | Views: 3,706


EST ECHO คืออะไร ?
1. การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินสายพาน (Exercise Stress Test : EST)
เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยภาวะหัวใจขาดเลือดขณะออกกำลังกาย ขณะที่ผู้ป่วยออกกำลังกายแพทย์จะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และ การตอบสนองที่ผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก เจ็บแน่นหน้าอก หรือ มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ หากมีอาการเหล่านี้ อาจบ่งชี้ได้ว่ามีภาวะการขาดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจในระหว่างการออกกำลังกาย

 • ข้อดี : ผู้ป่วยไม่เจ็บตัว ทำให้ทราบโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบหรือไม่
 • ข้อจำกัด : ไม่สามารถมองเห็นโครงสร้างหัวใจ และไม่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับขา ข้อ หรือเข่า และผู้ป่วยอายุมาก

2. การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography: ECHO)
เป็นการตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ เช่น การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ขนาดของห้องหัวใจ การไหลเวียนเลือดในหัวใจโดยการใช้คลื่นความถี่สูง เมื่อคลื่นความถี่สูงผ่านอวัยวะต่าง ๆ จะเกิดสัญญาณสะท้อนกลับ และ คอมพิวเตอร์จะประมวลสัญญาณนี้ออกมาเป็นภาพ ให้เห็นถึงการทำงานของหัวใจ สามารถใช้วินิจฉัยโรคหัวใจแต่กำเนิด โรคลิ้นหัวใจตีบ, โรคลิ้นหัวใจรั่ว, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, ภาวะหัวใจโป่งพอง และโรคของเยื่อหุ้มหัวใจ เป็นต้น

 • ข้อดี : ผู้ป่วยไม่เจ็บตัว มองเห็นการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ และ ลิ้นหัวใจ โดยไม่ต้องอดอาหาร
 • ข้อจำกัด : ไม่เห็นเส้นเลือดหัวใจ และอาจมองเห็นไม่ชัดเจนในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวมาก หรือ ในผู้ป่วยโรคอ้วน เพราะไขมันอาจขัดขวางคลื่นความถี่สูงได้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดหมายได้ที่
  02-481-5555 ต่อ 1700 (แผนกอายุรกรรม)
  เปิดทำการทุกวัน-เวลา : 08.00 - 20.00 น.

  หมายเหตุ : หากท่านมีความสนใจโปรแกรมดังกล่าว สามารถ Walk in เข้ามาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ