แพ็กเกจ โรงพยาบาลอินทรารัตน์โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

Views 5,106 | Updated 06/06/2565 15:00:14

"เพราะลูกคือ ของขวัญล้ำค่าสำหรับคุณ"

ต้อนรับสมาชิกตัวน้อย ด้วยแพ็กเกจคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย  ที่พร้อมให้การดูแลคุณแม่และลูกน้อย ด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และพยาบาลที่มุ่งเน้นให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ อบอุ่นและเป็นกันเอง พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงห้องพักฟื้นสำหรับคุณแม่ที่สะดวกสบาย  หมดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย  ด้วยแพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

แผนกสูตินรีเวช   โทร. 02-481-5555 ต่อ 2800, 2805, 2810

หมายเหตุ

  • รวมค่าแพทย์ สู่ติแพทย์ กุมารแพทย์ วิสัญญีแพทย์(กรณีผ่าตัดคลอด) ค่าห้องคลอด ค่าห้องผ่าตัด และค่าบริการ (ตามแพ็กเกจที่เลือก)
  • ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าเครื่องมือแพทย์สำหรับมารดาและารก ค่าห้องพักเดี่ยวพิเศษสำหรับมารดา รวมค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร
  • และชุดรับผู้ป่วย ค่าห้องและค่าบริการพยาบาลทารกแรกเกิดที่ปกติ 1 คน ยกเว้นในกรณีที่เป็นครรภ์แฝดทารก 2 คน
  • สามารถเข้าแพกเก็จผ่าตัดคลอดแฝดได้ (ตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด)
  • ตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัยของแพทย์ที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารกแรกเกิด
  • วัคซีนสำหรับทารก: BCG, ตับอักเสบบี #1 และ Vitamin K1 (ป้องกันเลือดออกในทารกแรกเกิด)
  • ตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิด (OAEs Hearing Screen)
  • รับสิทธิ์ เป็นสมาชิกโรงพยาบาลอินทรารัตน์ประเภทครอบครัว (ครอบคลุมสมาชิก 7 คน)
  • แพ็กเกจคลอดอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของโรงพยาบาล
  • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565