พญ.ชลัฐกร วีรวรรณ

พญ.ชลัฐกร วีรวรรณ

ตารางออกตรวจ

  • จันทร์ 10:00 - 15:00
  • อังคาร 10:00 - 15:00
  • ศุกร์10:00 - 15:00
  • -----------------------------------
  • Mon 10 AM – 3 PM
  • Tuesday 10 AM – 3 PM
  • Friday 10 AM – 3 PM

พญ.ชลัฐกร วีรวรรณ

แพทย์เฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต รพ.ราชวิถี (เกียรตินิยมอันดับ 1 )
  (Rangsit University ; First class honour)
ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลอินทรารัตน์
 (General Practitioner at Intrarat Hospital)