พญ.จิตราภา แสนโภชน์

พญ.จิตราภา แสนโภชน์

พญ.จิตราภา แสนโภชน์

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมแพทย์ระบบทางเดินอาหารและตับ