พญ.กานต์วรรณ ใจเกรียงไกร

พญ.กานต์วรรณ ใจเกรียงไกร

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 08:00 - 17:00
 • พุธ 08:00 - 17:00
 • พุธ 08:00 - 17:00
 • พฤหัสบดี08:00 - 17:00
 • ศุกร์08:00 - 17:00
 • เสาร์08:00 - 17:00
 • -----------------------------------
 • Tuesday 8 AM – 4 PM
 • Wednesday 8 AM – 8 PM
 • Thursday8 AM – 4 PM
 • Wednesday8 AM – 12 PM
 • Thursday 8 AM – 4 PM
 • Friday 8 AM – 4 PM
 • Saturday 8 AM – 4 PM

พญ.กานต์วรรณ ใจเกรียงไกร

แพทย์เฉพาะทางด้านวิสัญญีวิทยา

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
   
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (Thai Board of Anesthesiology, Faculty of  Medicine, Chiang Mai University)
  | วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์บำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (Sub-board  / Fellowship in Critical Care Medicine at Faculty of Medicine,Chiang Mai University)

 

ประวัติการทำงาน  (Experiences)

  |
 

ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | วิสัญญีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์บำบัดวิกฤต โรงพยาบาลอินทรารัตน์
 (Anesthesiologist  and Critical Care specialist at Intrarat Hospital)