พญ.ภัคร์วิริณ ณ นคร ชนะชนม์

พญ.ภัคร์วิริณ ณ นคร ชนะชนม์

พญ.ภัคร์วิริณ ณ นคร ชนะชนม์

แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และระบบภูมิคุ้มกัน