พญ.ภัคร์วิริณ ณ นคร ชนะชนม์

พญ.ภัคร์วิริณ ณ นคร ชนะชนม์

ตารางออกตรวจ

  • อังคาร 08:00 - 20:00
  • พุธ 08:00 - 20:00
  • ศุกร์08:00 - 20:00
  • เสาร์08:00 - 20:00
  • -----------------------------------
  • Tuesday 8 AM – 8 PM
  • Wednesday 8 AM – 8 PM
  • Friday 8 AM – 8 PM
  • Saturday 8 AM – 8 PM

พญ.ภัคร์วิริณ ณ นคร ชนะชนม์

แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และระบบภูมิคุ้มกัน PEDIATRICIAN AND PEDIATRIC ALLERGIST AND IMMUNOLOGIST

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 (Thammasat University)

   
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (Thai Board of Pediatrics, Thammasat University)
  | วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
  (Sub-board  / Fellowship in Pediatric  Allergy and Immunology, Ramathibodi Hospital, Mahidol  University)                                                                                                                                                                                                                                                                     
ประวัติการทำงาน  (Experiences)
  | กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ศูนย์สุขภาพเด็กรพ.พญาไท นวมินทร์
  (Pediatric Allergist and Immunologist at Phyathai Nawamin Hospital)
   
ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลอินทรารัตน์
 (Pediatric Allergist and Immunologist at Intrarat Hospital)