นพ.ปิยะ อัศวบุญญาเดช

นพ.ปิยะ อัศวบุญญาเดช

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 08:00 - 17:00
 • พุธ 08:00 - 20:00
 • พฤหัสบดี08:00 - 20:00
 • ศุกร์08:00 - 20:00
 • เสาร์08:00 - 20:00
 • -----------------------------------
 • Monday 8 AM – 8PM
 • Wednesday 8 AM – 8 PM
 • Thursday 8 AM – 8 PM
 • Friday 8 AM – 8 PM
 • Saturday 8 AM – 8 PM

นพ.ปิยะ อัศวบุญญาเดช

ศัลยแพทย์กระดูก-ข้อ และออร์โธปิดิกส์

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (Chulalongkorn  University)
   
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
  (Thai Board in Orthopedic Surgery, Lerdsin Hospital)
  | วุฒิบัตรอนุสาขาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
  (Sub-board / Fellowship in Orthopedic Musculoskeletal Oncology at
Lerdsin  Hospital)
ประวัติการทำงาน  (Experiences)
  | ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (Orthopedic surgeon at Naresuan University Hospital)
 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลอินทรารัตน์
  (Orthopedic surgeon at Intrarat Hospital)