นพ.สาโรช ภัทรเธียรสกุล

นพ.สาโรช ภัทรเธียรสกุล

ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 08:00 - 20:00
 • อังคาร 08:00 - 20:00
 • พุธ 08:00 - 20:00
 • พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
 • อาทิตย์ 08:00 - 20:00
 • -----------------------------------
 • Monday 8 AM – 8 PM
 • Tuesday 8 AM – 8 PM
 • Wednesday 8 AM – 8 PM
 • Thursday 8 AM – 8 PM
 • Sunday 8 AM – 8 PM

นพ.สาโรช ภัทรเธียรสกุล

แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็ก GENERAL PEDIATRICIAN AND PEDIATRIC RHEUMATOLOGIST

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
| แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)
 
วุฒิบัตร (Certificates)
| วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  (Thai Board of Pediatrics, Ramathibodi Hospital,  Mahidol University)
| วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  (Sub-board / Fellowship in Pediatric Rheumatology at Ramathibodi Hospital, Mahidol University)  

ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)

| กุมารแพทย์และกุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลอินทรารัตน์
  (Pediatrician and  Pediatric Rheumatologist at Intrarat Hospital) 

 

 

* หมายเหตุ

ตารางวัน - เวลาออกตรวจ

วันอังคารและวันพุธในแต่ละสัปดาห์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกกุมารเวช

โทร 0-2481-5555 ต่อ 2700