นพ.ธีร์ธวัช ธนวิบูลย์ชัย

นพ.ธีร์ธวัช ธนวิบูลย์ชัย

ตารางออกตรวจ

นพ.ธีร์ธวัช ธนวิบูลย์ชัย

แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์การผ่าตัดผ่านกล้อง,ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก