นพ.ยงยุทธ จงจิรวิศาล

นพ.ยงยุทธ  จงจิรวิศาล

ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 08:00 - 12:00
 • พุธ 08:00 - 20:00
 • พฤหัสบดี12:00 - 16:00
 • ศุกร์08:00 - 16:00
 • เสาร์08:00 - 20:00
 • Tuesday 8 AM – 12 PM
 • Wednesday 8 AM – 8 PM
 • Thursday 12 AM – 4 PM
 • Friday 8 AM – 4 PM
 • Saturday 8 AM – 8 PM

นพ.ยงยุทธ จงจิรวิศาล

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ INTERNAL MEDICINE / INFECTIOUS DISEASE DOCTOR

สำเร็จการศึกษา (M.D. From)
  | แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  (Mahidol University)
   
วุฒิบัตร (Certificates)
  | วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  (Thai Board of Internal Medicine,  Ramathibodi Hospital,  Mahidol University)
  | วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 (Sub-board / Fellowship in  Infectious Disease at Ramathibodi Hospital, Mahidol  University )

 

ประวัติการทำงาน  (Experiences)

  | อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 (Infectious Disease Doctor at Bangkok Hospital Rayong)
   
ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
  | อายุรแพทย์ทั่วไปและเชี่ยวชาญทางโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลอินทรารัตน์
 (Internal Medicine and Infectious Disease Doctor at Intrarat Hospital)