ข่าวสาร

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • โรงพยาบาลอินทรารัตน์…พร้อมลุย!! วันแรกของการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน
โรงพยาบาลอินทรารัตน์…พร้อมลุย!! วันแรกของการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน

โรงพยาบาลอินทรารัตน์…พร้อมลุย!! วันแรกของการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน

โรงพยาบาลอินทรารัตน์…พร้อมลุย!! วันแรกของการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน โดยเน้นความปลอดภัย อบอุ่นและเป็นกันเองภายใต้มาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลอินทรารัตน์ รวมถึงพร้อมให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตัวภายหลังรับวัคซีน
ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจใน รพ.อินทรารัตน์ดูแลท่าน