ข่าวสาร

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • โรงพยาบาลอินทรารัตน์ รามอินทรา กม.9 จัดงาน First Step Intrarat Hospital เฉลิมฉลองความสำเร็จก้าวแรกในการเปิดให้บริการ
โรงพยาบาลอินทรารัตน์ รามอินทรา กม.9 จัดงาน First Step Intrarat Hospital เฉลิมฉลองความสำเร็จก้าวแรกในการเปิดให้บริการ

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ รามอินทรา กม.9 จัดงาน First Step Intrarat Hospital เฉลิมฉลองความสำเร็จก้าวแรกในการเปิดให้บริการ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอินทรารัตน์ รามอินทรา กม.9 ได้จัดงาน First Step Intrarat Hospital ครบรอบการเปิดให้บริการครบ 1 ปี โดยมี คุณชาติ นานาวราทร ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธี งานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวผู้บริหารที่อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จในก้าวแรก ของโรงพยาบาลอินทรารัตน์ อย่างเป็นทางการ และเพื่อขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราอย่างดี และเพื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะให้บริการแก่ประชาชนทุกท่าน และแสดงถึงความสำเร็จในก้าวแรกของโรงพยาบาลอินทรารัตน์

ในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และประกอบพิธีสงฆ์ พร้อมจัดเวทีเสวนาให้ความรู้ทางวิชาการ ณ ห้องประชุม สุนทร-วรารัตน์ โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และ นพ.ภูษณุ ธนาพรสังสุทธิ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยนพ.ยงยุทธ จงจิรวิศาล อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ และนพ.ปิยะ อัศวบุญญาเดช ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลอินทรารัตน์

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลรักษาพร้อมให้คำปรึกษากับทุกท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงพยาบาลอินทรารัตน์จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการดูแลสุขภาพ และนำเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อประโยชน์สูงสุดในการช่วยชีวิตประชาชนได้ในยามฉุกเฉินตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป

“เรื่องสุขภาพไว้ใจเรา โรงพยาบาลอินทรารัตน์”
“Quality Care You Can Trust”