ข่าวสาร

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • โรงพยาบาลอินทรารัตน์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลอินทรารัตน์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิต

ประมวลภาพบรรยากาศบริจาคโลหิต
โดยโรงพยาบาลอินทรารัตน์ ร่วมกับสภากาชาดไทย 
เมื่ออังคารที่ 5 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุนทรวรารัตน์ ชั้น 4
โรงพยาบาลอินทรารัตน์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น.

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมบริจาคโลหิตกันในครั้งนี้
โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคจากท่าน สภากาชาดไทยจะนำไปใช้ใน
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ