ข่าวสาร

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ กม.9  จัดกิจกรรม Open House Season1

โรงพยาบาลอินทรารัตน์ กม.9 จัดกิจกรรม Open House Season1

เปิดบ้านต้อนรับพันธมิตรเครือข่ายประกันฯ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น โดยมี พญ.อรษา ธีระกุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการแพทย์) และ นายธนวัฒน์ ชัยเลิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการพิเศษโรงพยาบาลอินทรารัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรม Open House โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย เชิงป้องกัน การรักษา รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ดังเดิม

ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า