ข่าวสาร

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ขอขอบพระคุณ คุณปภาอร ตันเจริญ และคุณณัฐพล ฮัน ที่ได้นำอาหารมื้อพิเศษ มามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ขอขอบพระคุณ คุณปภาอร  ตันเจริญ และคุณณัฐพล  ฮัน ที่ได้นำอาหารมื้อพิเศษ มามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ขอขอบพระคุณ คุณปภาอร ตันเจริญ และคุณณัฐพล ฮัน ที่ได้นำอาหารมื้อพิเศษ มามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

"โรงพยาบาลอินทรารัตน์" ขอขอบพระคุณ คุณปภาอร ตันเจริญ และคุณณัฐพล ฮัน ที่ได้นำอาหารมื้อพิเศษ มามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
 
"โรงพยาบาลอินทรารัตน์" นำโดยทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์และพยาบาล ขอแสดงความขอบคุณ คุณปภาอร ตันเจริญ และคุณณัฐพล ฮัน ในโอกาสที่ได้นำอาหาร มื้อพิเศษมาเลี้ยงเพื่อเป็นการขวัญและกำลังใจ ให้กับทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่ได้ให้การดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการพักรักษาตัวจนสุขภาพแข็งแรง